i errët

BTS (방탄소년단) 'Permission to Dance' @ ONGAKUNOHI 2021 

Abonohu
Shikime 14 mln
99% 1 700 000 5 500

Shpërnda:

:

Shkarko:

Në ngarkim....

Shto në:

Lista ime e luajtjes
Shiko më vonë
Komente 0   
PARRA RODRIGUEZ RITA PAMELA
PARRA RODRIGUEZ RITA PAMELA 7 minuta më parë
aver ya basta no quiero que sean guapos jajaja
BTS
BTS 17 minuta më parë
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜🔮
Rebeca Martinez
Rebeca Martinez 29 minuta më parë
2:51 THE HIGH NOTE OMFG JIN
Salam Rachid
Salam Rachid 38 minuta më parë
👏👏👏👏👏👏👏👏🤟👍🥰
1x1x1x
1x1x1x 58 minuta më parë
I saw the ad before this
Angela vlog oliva
Angela vlog oliva Orë më parë
The hero Squad will not angry💪💪💪💪💪💪👼👼👼👼
شهد القحطاني
سوو كيوووت😩💘
Irfan Auzan
Irfan Auzan Orë më parë
DGGSF
Alyne Dhayse
Alyne Dhayse Orë më parë
Jin, that was amazing! Now I know the meaning of vibrato. Beautiful!
lu __
lu __ Orë më parë
Ребята,как всегда,на высоте!😊😊😊Молодцы🌸☺🥰🐤
KOKO CHAN BUTTER FLY ALONE
Yaaah💞💞💞🌹🧘
Nur Farisa
Nur Farisa Orë më parë
Mboh ra mudeng enek neng notip
Natalie Dominguez
Natalie Dominguez Orë më parë
BTS ROCKS ! BEST SONG YET 😂 🎶 💖
Devi
Devi Orë më parë
I've noticed the sound quality on this performance is so much better than the one on Jimmy's
kavtoM
kavtoM 2 orë më parë
RM: I was very glad to hear that people saw the sign language in Permission To Dance and felt touched.
Sifu Carera
Sifu Carera 2 orë më parë
Alguien abla en español???? Contestame😛
Jafran Khan
Jafran Khan 2 orë më parë
This is real talent 💜
NCT 항상 유나이티드
Their song dynamite butter and Permission To Dance are losing a lot of views but not really because dynamite reached 1 Billion Views and thousands of likes
Army Girl
Army Girl 3 orë më parë
These outfits so nicee
Haziel Kim
Haziel Kim 3 orë më parë
I am getting flustered because of them as day passes by
tomas catalina
tomas catalina 3 orë më parë
que buena musica la de bts
Houda Mehbola
Houda Mehbola 3 orë më parë
امنية عندي غالية على لأمنيات تانيين هي امنية وحدة كنتمنا تحقق بإذن الله
TEKOOKS
TEKOOKS 3 orë më parë
صوت يونقي بالنهاية انكتمت دموع
TEKOOKS
TEKOOKS 3 orë më parë
تاجيون ما اتتنفس تاييجوننننننن 2:31
TEKOOKS
TEKOOKS 3 orë më parë
احسن قرار سوووه في بتد ان دانانانانانا مخلينها لجين وهذا وفاتيه
TEKOOKS
TEKOOKS 3 orë më parë
1:51 يونمين خلص نفسي يونمين
TEKOOKS
TEKOOKS 3 orë më parë
بنات جمال هوسوك بكاني حقيقي قاعده ابكي! ملاك ما اتنفس حقيقي 1:08
TEKOOKS
TEKOOKS 3 orë më parë
نامجوني كانه تعبان ياشيييخخخ شييخخ احممدددد
Suad💜
Suad💜 3 orë më parë
💜 is all i can say💜
TEKOOKS
TEKOOKS 3 orë më parë
بسم الله عقلب ماما
ahmed mosbah
ahmed mosbah 4 orë më parë
merci c'est gentil
زهرة المحبوبه
زهرة المحبوبه 4 orë më parë
فدوه 🙋😉
Anupriya Srivastava
Anupriya Srivastava 4 orë më parë
BTS becomes the first act in Hot 100 history to replace themselves at #1 for two consecutive weeks With " " "Butter "and " Permission To Dance" ... Isn't it amazing ???
Faten Hamdy
Faten Hamdy 5 orë më parë
هو فى حد مصرى هنا😁ولا مفيش غيري😄
لطيف لطيف
لطيف لطيف 5 orë më parë
اغاني زبدة حلوة 😍🥰🇸🇦
Aiman Javid
Aiman Javid 5 orë më parë
💜ᗷTS⟭⟬💜💜💜💜💜
我 v 愛す
我 v 愛す 5 orë më parë
Tete loves too much♡
Arely Córdoba
Arely Córdoba 5 orë më parë
NAMJOON... WILL YOU MERRY ME ?
Lusi Lusi
Lusi Lusi 5 orë më parë
Bts de sonido completo. Todo lo que hay👌
Butter 🥞
Butter 🥞 5 orë më parë
جمالهم 😩😩
Jouri
Jouri 5 orë më parë
RM 👌💜💜🤩🤩💖💖💖❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
Camelia Soagher
Camelia Soagher 6 orë më parë
Superrrrrrrrb💜❤️💜❤️💜❤️🥰😘🥰😘
Elise D
Elise D 6 orë më parë
THE AMOUNT OF TIMES I COME BACK HERE TO HEAR JIN'S HIGH NOTE IS INSANE
Lissette Hinojoza
Lissette Hinojoza 6 orë më parë
Hi
Snorlax20
Snorlax20 6 orë më parë
na na na na life is dynamite
Belia Lopez
Belia Lopez 6 orë më parë
BTS BUTTER
Belia Lopez
Belia Lopez 6 orë më parë
V BUTTER
ITZ EVE
ITZ EVE 6 orë më parë
the songa even better without that much voice editig because i really like all there accents
Niurka Rivera
Niurka Rivera 6 orë më parë
Kim Nam Joon Kim Seok Jin Min Yoo Gi Jung Ho Seok Park Ji Min Kim Tae Hyung Jeon Jung Kook 💜BTS💜
Academia Online
Academia Online 6 orë më parë
Y love You forever los amo demasiado un abrazo fuerte a todos
❤ uwu ❤
❤ uwu ❤ 6 orë më parë
Los amooooooo 😍😍😍❤❤❤❤
Veiron amaya
Veiron amaya 6 orë më parë
Omga JIMINAAAA !! YOUR VOICE!
The Eyes Sweet
The Eyes Sweet 7 orë më parë
I love their voices 💜
Pak Mustopa
Pak Mustopa 7 orë më parë
😊akusukakamu
Ilham Muharam
Ilham Muharam 7 orë më parë
Gosh, I'm in love with Jin's belting voice
Jennie the idol we failed to protect
Their visual moves and vocals are everything, Yoongi and J-hope's blonde hair is so underrated tho...
Silvia Anggraeni
Silvia Anggraeni 8 orë më parë
💜😍💜😍💜
eden
eden 8 orë më parë
JIN'S VIBRATO IS EVERYTHING I NEED TO FEEL BETTER AT THIS POINT
do you know onionhayseo
do you know onionhayseo 8 orë më parë
we never lacking in content
JaneySims
JaneySims 8 orë më parë
Jin really shines in this I cant stop watching 2:51 his vocals are so strong and clear!
Susana Nuñez
Susana Nuñez 9 orë më parë
Ef6
hyejeong Choi
hyejeong Choi 9 orë më parë
라이브 미쳤다...
mochimindah
mochimindah 9 orë më parë
The most beautiful boys in this world
りり
りり 9 orë më parë
変な人に邪魔されたらもっかい🥺 早く今の状況収まって安心してライブできる環境がはやく来ますように〜💖 皆に幸あれ❗️❤️
Aanya Sagar
Aanya Sagar 9 orë më parë
Why isn’t anyone praising about SUGA
Julia christiani
Julia christiani 9 orë më parë
Aku pikir jimin bagus rambut pirang
Nguyễn Kim Thư
Nguyễn Kim Thư 9 orë më parë
Pít chinnnnnn
jack yaying
jack yaying 9 orë më parë
when night get colded 😱 line jimin part omg🤯 so angelic voice 😇 can't wait for another jimin solo album 🕺
rey oan ipan
rey oan ipan 9 orë më parë
Bighit need to release fancam for this performance cos their outfit is so beautiful
Only BTS-POP 🤠⁷
Only BTS-POP 🤠⁷ 9 orë më parë
Strm PTD "Butterful Gateway" Performance too! That one also counts for BB HOT 100
또아
또아 9 orë më parë
0:57 더워(?)↘️
rey oan ipan
rey oan ipan 9 orë më parë
i'm desperate for jin to release His mixtape or album. Cos His voice is so healing
Carla Siloam
Carla Siloam 10 orë më parë
Nanananananananan iTunes Cece aku
Adean Saif
Adean Saif 10 orë më parë
Holl
Sima Nath
Sima Nath 10 orë më parë
💜💜💜
Amanda Belen Tapia Astudillo
Awwwww muy hermosos
Thand Chidemo
Thand Chidemo 10 orë më parë
Kim nam join!
Azik Ranaldinho
Azik Ranaldinho 10 orë më parë
Jungkook 🔥
Suleica Calma
Suleica Calma 10 orë më parë
There so finee 🔥
규진 박
규진 박 10 orë më parë
잘생겼어요 사인해주세요
Thand Chidemo
Thand Chidemo 10 orë më parë
Junkhook makes everything uwu for him
Ieilael Sylsan Oculam
Ieilael Sylsan Oculam 10 orë më parë
been feeling down for a few days now and decided to watch my angels :( realized again that Bangtan makes my heart so happy, they make me feel waaaay happier in an instant
エンドー
エンドー 10 orë më parë
このティラミスちょっと苦いですね👽💢💢💢
Adi Jhinkwan
Adi Jhinkwan 10 orë më parë
Just 1 question .. Why jin didn't have much line..
エンドー
エンドー 10 orë më parë
この濃いリッチプリン グゥ グゥ グゥ〜!👌👽👌
초코TV
초코TV 10 orë më parë
진짜 사랑스럽다ㅠㅠㅠㅠ진짜 사랑해..진짜로…❤️
—-—-
—-—- 10 orë më parë
I love you BTS
황성민
황성민 11 orë më parë
이게 라이브라고..? 지린다 남자팬 나말고 없음?
りり
りり 11 orë më parë
本気で愛してる。絶対指定校とってアルバムまた見返すね🥺❤️
五条悟はチャンネル登録を求めている
@りり いや、本当に見えてないんですけど…
りり
りり 17 minuta më parë
五条悟はチャンネル登録を求めている あれ、長文のコメント見えてない?バグかな、せっかく送ったのに!!!!はあ!!!
五条悟はチャンネル登録を求めている
@りり 会話は始めたけど会った会ってないかなんて一言も聞いてませんよ‪w
りり
りり 9 orë më parë
五条悟はチャンネル登録を求めている うんうん。そっちから会話初めてるんだよね^^
五条悟はチャンネル登録を求めている
@りり 何も聞いていないのに返信するのやめてもらっていいですか?
tink tonk de bts
tink tonk de bts 11 orë më parë
My bias is jumgkoon
tink tonk de bts
tink tonk de bts 11 orë më parë
I like jimin's voice. And jin and jumgkoon
Assil BZ
Assil BZ 11 orë më parë
واوا
Rahel Amanda
Rahel Amanda 11 orë më parë
I laugh at namjoon plz 😭😭👍
Faqja Tjeter